SEMANA # 26- PLAN DE LECTURA

18 JUN 2018
18 de Junho de 2018
164 Jun 12 Esd 1-2 Juan 19:23-42165 Jun 13 Esd 3-5 Juan 20166 Jun 14 Esd 6-8 Juan 21167 Jun 15 Esd 9-10 Hech 1168 Jun 16 Neh 1-3 Hech 2:1-13169 Jun 17 Neh 4-6 Hech 2:14-47170 Jun 18 Neh 7-8 Hech 3
Leia mais

SEMANA # 25- PLAN DE LECTURA

05 JUN 2018
05 de Junho de 2018
162 Jun 10 2 Crón 32-33 Juan 18:24-40163 Jun 11 2 Crón 34-36 Juan 19:1-22164 Jun 12 Esd 1-2 Juan 19:23-42165 Jun 13 Esd 3-5 Juan 20166 Jun 14 Esd 6-8 Juan 21167 Jun 15 Esd 9-10 Hech 1168 Jun 16 Neh 1-3 ...
Leia mais

SEMANA # 24- PLAN DE LECTURA

05 JUN 2018
05 de Junho de 2018
155 Jun 3 2 Crón 10-12 Juan 13:1 8-38156 Jun 4 2 Crón 13-16 Juan 14157 Jun 5 2 Crón 17-19 Juan 15158 Jun 6 2 Crón 20-22 Juan 16:1-15159 Jun 7 2 Crón 23-25 Juan 16:16-23160 Jun 8 2 Crón 26-28 Juan 17161 Jun 9 2 Crón 29-31...
Leia mais

SEMANA # 23- PLAN DE LECTURA

23 MAI 2018
23 de Maio de 2018
148 May 27 1 Crón 20-22 Juan 10:22-42149 May 28 1 Crón 23-25 Juan 11:1-17150 May 29 1 Crón 26-27 Juan 11:18-46151 May 30 1 Crón 28-29 Juan 11:47-57152 May 31 2 Crón 1-3 Juan 12:1-19153 Jun 1 2 Crón 4-6 Juan 12:20-50154 Jun 2 2 Crón 7-9 Juan...
Leia mais

SEMANA # 22- PLAN DE LECTURA

18 MAI 2018
18 de Maio de 2018
140 May 19 2 Rey 23-25 Juan 7:1-31141 May 20 1 Crón 1-2 Juan 7:32-53142 May 21 1 Crón 3-5 Juan 8:1-20143 May 22 1 Crón 6-7 Juan 8:21-36144 May 23 1 Crón 8-10 Juan 8:37-59145 May 24 1 Crón 11-13 Juan 9:1-23146 May 25 1 Crón 14-16 Juan 9:24-41
Leia mais

SEMANA # 21- PLAN DE LECTURA

18 MAI 2018
18 de Maio de 2018
133 May 12 2 Rey 4-5 Juan 4:1-30134 May 13 2 Rey 6-8 Juan 4:31-54135 May 14 2 Rey 9-11 Juan 5:1-24136 May 15 2 Rey 12-14 Juan 5:25-47137 May 16 2 Rey 15-17 Juan 6:1-21138 May 17 2 Rey 18-19 Juan 6:22-44139 May 18 2 Rey 20-22 Juan 6:45-71
Leia mais

SEMANA # 20- PLAN DE LECTURA

18 MAI 2018
18 de Maio de 2018
126 May 5 1 Rey 10-11 Luc 24:1-35127 May 6 1 Rey 12-13 Luc 24:36-53128 May 7 1 Rey 14-15 430101Juan 1:1-28129 May 8 1 Rey 16-18 430129Juan 1:29-51130 May 9 1 Rey 19-20 Juan 2131 May 10 1 Rey 21-22 430301Juan 3:1-21132 May 11 2 Rey 1-3 430322Juan 3...
Leia mais

SEMANA # 19- PLAN DE LECTURA

18 MAI 2018
18 de Maio de 2018
119 Abr 28 2 Sam 19-20 Luc 21:20-38120 Abr 29 2 Sam 21-22 Luc 22:1-30121 Abr 30 2 Sam 23-24 Luc 22:31-53122 May 1 1 Rey 1-2 Luc 22:54-71123 May 2 1 Rey 3-5 Luc 23:1-26124 May 3 1 Rey 6-7 Luc 23:27-38125 May 4 1 Rey 8-9 Luc 23:39-56
Leia mais

SEMANA # 18- PLAN DE LECTURA

18 MAI 2018
18 de Maio de 2018
112 Abr 21 2 Sam 1-3 Luc 18:1-17113 Abr 22 2 Sam 4-6 Luc 18:18-43114 Abr 23 2 Sam 7-9 Luc 19:1-28115 Abr 24 2 Sam 10-12 Luc 19:29-48116 Abr 25 2 Sam 13-14 Luc 20:1-26117 Abr 26 2 Sam 15-16 Luc 20:27-47118 Abr 27 2 Sam 17-18 Luc 21:1-19
Leia mais

SEMANA # 17- PLAN DE LECTURA

18 MAI 2018
18 de Maio de 2018
112 Abr 21 2 Sam 1-3 Luc 18:1-17113 Abr 22 2 Sam 4-6 Luc 18:18-43114 Abr 23 2 Sam 7-9 Luc 19:1-28115 Abr 24 2 Sam 10-12 Luc 19:29-48116 Abr 25 2 Sam 13-14 Luc 20:1-26117 Abr 26 2 Sam 15-16 Luc 20:27-47
Leia mais